7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ("ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ" CPV 33111500-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.999,98€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ

ΦΠΑ, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 9749 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-03-2019

ΩΡΑ:15:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2813404475

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-18.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-38.pdf

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΤΕΥΔ -2.doc

Other File Εντυπο αίτησης προμηθευτή

Προϋπολογισμός: 29.999,98

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 26/3/2019 3:00 μμ

Επιστροφή