7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Ι. ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" (ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΤΟΜΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.810,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 7112 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-11-2018

ΩΡΑ: 15:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ. 2813404475

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-15.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-33.pdf

Προϋπολογισμός: 16.810,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 21/11/2018 3:00 μμ

Επιστροφή