ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας - CPV 09100000-0), για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ανωγείων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών :28-08-2020,ημέρα Παρασκευή  και ώρα 3:00μμ

Ημερομηνία κ ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού Δευτέρα 31-08-2020 και ώρα 9:00πμ

Τμήμα προμηθειών

7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-4.pdf

Προϋπολογισμός: 10.622,46€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 28/8/2020 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ