7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των ορίων (Τακτικό) Διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) Οδοντιατρικών Εδρών (Πολυθρόνα οδοντιάτρων CPV 33192410-9), συνολικού προϋπολογισμού 119.999,88€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αργυρώ, τηλέφωνο: 2813404440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τα με α/α 1.5.6, 1.5.7. & 1.5.10 σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Other File ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός: 119.999,88

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 12/11/2018 3:00 μμ

Επιστροφή