Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης κτιρίου για την Αποθήκευση όλων των υλικών της Κεντρικής Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης κτιρίου για την Αποθήκευση όλων των υλικών της Κεντρικής Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου και κατά το δυνατόν πλησίον του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  προϋπολογισθέντος μηνιαίου μισθώματος 3.000,00€, στις 30/07/2024, Ημέρα Τρίτη και Ώρα 10:00 π.μ, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12- ετής).

Πληροφορίες: Ξυδάκης Μανώλης

ΤΗΛ.2813404472

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-13.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-8.pdf

Προϋπολογισμός: 36.000,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 30/7/2024 10:00 πμ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ