7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ετήσια Μεταφορά Βιολογικού Υλικού (Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων, CPV 60161000-4),για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ 75598), για την ανάθεση Υπηρεσίας για την Ετήσια Μεταφορά Δειγμάτων Βιολογικού Υλικού, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 0829 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πληρ: Παπαδημητρίου Αργυρώ

Τμήμα Προμηθειών 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Τηλ: 2813404440

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΤΕΥΔ request

Other File ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός: 110.000,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 19/7/2019 10:00 πμ

Επιστροφή