ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται τα προς προμήθεια είδη του Γ.Ν Χανίων είναι:

1. Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης γενετικού υλικού (DNA/RNA) : Genetic Signatures – GS1-HT system.
2. Αναλυτής Real – time PCR : BIORAD CFX-96 REAL TIME SYSTEM.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Other File ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 740.304,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 5/10/2020 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ