7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προμήθεια του είδους «Χημικά πρόσθετα (CPV 24957000-7)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Ηρακλείου – Χανίων - Ανωγείων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθεια του είδους «Χημικά πρόσθετα (CPV 24957000-7)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Ηρακλείου – Χανίων - Ανωγείων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/2/2019 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Προϋπολογισμός: 2155,70

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 25/2/2019 3:00 μμ

Επιστροφή