Πρόσκληση για προμήθεια «ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ COVID-19» (CPV 44617300-1, Προκατασκευασμένα Κιβώτια),για τις ανάγκες του ΠΙ Ταυρωνίτη του Κέντρου Υγείας Κισσάμου και την προμήθεια «ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ»

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3093/22-01-2021

Προμήθεια του είδους: «ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ COVID-19» (CPV 44617300-1, Προκατασκευασμένα Κιβώτια),για τις ανάγκες του ΠΙ Ταυρωνίτη του Κέντρου Υγείας Κισσάμου και την προμήθεια «ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ» (CPV 44618340-0, Σκέπαστρα),για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/02/202ημέρα Δευτέρα ώρα έως 15:00μμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 02/02/2021 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 πμ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-17.pdf

Προϋπολογισμός: 8.400,00€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 1/2/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ