ΝΕΟ!!! Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 30/11 έως 7/12 και ώρα 15.00)

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022 (Αιτήσεις από 22/11 έως 22/12/2021)

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Ιδιωτικού Τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού

Πρόσκληση για την ανάθεση Προμήθειας και εργασίες πλήρους λειτουργίας για την εγκατάσταση Λέβητα-Καυστήρα Πετρελαίου Κ.Υ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση «Προμήθειας και εργασίες πλήρους λειτουργίας για την εγκατάσταση Λέβητα-Καυστήρα Πετρελαίου, καπνοδόχου (ΛΕΒΗΤΕΣ, CPV 44621200-1)» για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κανδάνου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προβλεπόμενης δαπάνης 8.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9749, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  02/12/2021       ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ     ΩΡΑ: 15: 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  03/12/2021     ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      ΩΡΑ: 10: 00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ξυδάκης Μανώλης  Τηλ.2813404472

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2.pdf

Προϋπολογισμός: 8.300,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 2/12/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ