Πρόσκληση για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (70 τοις εκατό)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:41846/14-09-2020

Ζητείται προσφορά  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (70%)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00μμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30πμ

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2.pdf

Προϋπολογισμός: 1.038,80€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 28/9/2020 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ