ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΙΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΗΛ.: 2813-404418, 2813-404424

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προϋπολογισμός: 15.163,22

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 27/8/2020 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ