7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Δ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυπριωτάκη Έφη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2813-404441

Έντυπο Αίτησης Προμηθευτή πατήστε εδώ.

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΤΕΥΔ

Other File ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 89.243,76

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 14/5/2018 10:00 πμ

Επιστροφή