ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

Ιουλ 15 2019 12:51 μμ

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του Βιοπαθολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & α. Κυριακού», ως μονάδας κατάλληλης για χορήγηση δύο ετών χρόνου άσκησης στην εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

Αρχείο: Αναλυτικά

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ