ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΕΝΕ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Ιουλ 16 2019 10:00 πμ

To με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24.04.2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ" ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΕΝΕ.

Αρχείο: Αναλυτικά

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ