Ευχαριστούμε για την υποβολή του παραπόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ευχαριστούμε για την υποβολή του παραπόνου !!! Θα γίνει προώθηση για να γίνουν ενέργειες για το θέμα σας.

Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης