7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ευχαριστούμε για την υποβολή του παραπόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ευχαριστούμε για την υποβολή του παραπόνου !!! Θα γίνει προώθηση για να γίνουν ενέργειες για το θέμα σας.

Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης