Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες για εγγραφή αποκλειστικών νοσοκόμων στο μητρώο των νοσοκομείων της Κρήτης 

Πρόσκληση Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων αποκλειστικών νοσοκόμων 2017

Αίτηση για αποκλειστικές 2016-2017

Έχει γίνει από 19/03/2016 ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων για τον κατάλογο 2017 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2016 (αποτελέσματα απο την εφαρμογή παρακάτω): 

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πινάκων αποκλειστικών

Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας προσκόμισης βιβλιαρίου ΙΚΑ για το 2014

Τροποποίηση πίνακα αποκλειστικών νοσοκόμων για το έτος 2013 λόγω ανάκλησης αδειών εργασίας απο το ΙΚΑ & μη κατοχή πιστοποιητικών ελληνομάθειας (03/12/2013)

Ανακοίνωση για τις Αποκλειστικές Νοσοκόμες (08/11/2013) 

Για την εγγραφή σας στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, απαιτούνται τα εξής: 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες, ώστε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας, κτλ). Μπορείτε να τα καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε ΚΕΠΥΚΑ 2813404413 ή 2813404434

Εγκύκλιος για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.