Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες για εγγραφή αποκλειστικών νοσοκόμων στο μητρώο των νοσοκομείων της Κρήτης 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2023

Έχει γίνει από 08/03/2024 ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για τον κατάλογο 2024 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2023

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πινάκων αποκλειστικών

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε ΚΕΠΥΚΑ 2813-404460

Εγκύκλιος για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ