7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες για εγγραφή αποκλειστικών νοσοκόμων στο μητρώο των νοσοκομείων της Κρήτης 

Πρόσκληση Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων αποκλειστικών νοσοκόμων 2019

Αίτηση για αποκλειστικές 2019

ΝΕΟ !! Εχει γίνει από 27/03/2019 ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων για τον κατάλογο 2019 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2018 (αποτελέσματα απο την εφαρμογή παρακάτω): 

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πινάκων αποκλειστικών

Για την εγγραφή σας στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, απαιτούνται τα εξής: 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες, ώστε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας, κτλ). Μπορείτε να τα καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε ΚΕΠΥΚΑ 2813-404413 ή 2813-404434 ή 2813-404421

Εγκύκλιος για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.