Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες για εγγραφή αποκλειστικών νοσοκόμων στο μητρώο των νοσοκομείων της Κρήτης 

Έχει γίνει από 06/04/2021 ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για τον κατάλογο 2021 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2020

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πινάκων αποκλειστικών

Πρόσκληση Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων αποκλειστικών νοσοκόμων 2021

Για την εγγραφή σας στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, απαιτούνται τα εξής: 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες, ώστε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας, κτλ). Μπορείτε να τα καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε ΚΕΠΥΚΑ 2813-404460 ή 2813-404421

Εγκύκλιος για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ