Θέσεις εργασίας

ΝΕΟ!!! Λοιπό πλην ιατρών επικουρικό προσωπικό - 3η ανακοίνωση αποτελεσμάτων 14-11-2023 (ΕΚΑΒ)

Λοιπό πλην ιατρών επικουρικό προσωπικό - 2η ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως 02-06-2023

Λοιπό πλην ιατρών επικουρικό προσωπικό - 1η ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως 03-04-2023

Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Α κύκλο έτους 2023 (Αιτήσεις 24/02/2023 έως 05/03/2023)

Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού Α κύκλου (2η ανακοίνωση) και Β κύκλου (1η ανακοίνωση) έτους 2022

Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Β κύκλο έτους 2022 (Αιτήσεις 16/09/2022 έως 26/09/2022)

Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού Α κύκλου έτους 2022

Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον B κύκλο αιτήσεων (Παράταση Αιτήσεων έως Δευτέρα 26/9/22 ώρα 15.00)

Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Α κύκλο έτους 2022 (Αιτήσεις 08/03/2022 έως 24/03/2022)

Τελικοί Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2021

Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο έτους 2021 (Αιτήσεις 30/11/2021 έως 07/12/2021)

Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού Α, Β κύκλου (2η Ανακοίνωση) καθώς και Γ κύκλου (1η Ανακοίνωση)

Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 30/11 έως 7/12 και ώρα 15.00)

Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (1η Ανακοίνωση 24-05-2021)

Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Β κύκλο έτους 2021 (Αιτήσεις 26/4/21 έως 07/05/2021)

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για το έτος 2021 (Α κύκλος αιτήσεων)

Τελικοί Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού επικουρικού προσωπικού 2020-2021

Ενεργοποίηση Πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού (Αιτήσεις εώς και 11/3 ώρα 15:00)

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (για Αιτήσεις 18/12 εώς και 22/12/2020)

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού από 18 εώς 22/12 για θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (για Αιτήσεις 01/12 εώς και 08/12/2020)

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (1η Ανακοίνωση για αιτήσεις Ιουλίου και 3η ανακοίνωση για αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020) 

Πίνακες Αποτελέσματων λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020) (Ανακοίνωση 2η 23-07-2020)

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (για Αιτήσεις 30/6 εώς και 14/7/20)

Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για το έτος 2020 (Ανακοίνωση 1η 05/05/2020)

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού για το έτος 2020Πίνακες αποτελεσμάτων για λοιπό επικουρικό προσωπικό νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ - Ανακοίνωση 10-2019 

Πίνακας αποτελεσμάτων για λοιπό επικουρικό προσωπικό ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΝΗ - Ανακοίνωση 03-06-2019

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018) - Ανακοίνωση 16/5/2019

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018) - Ανακοίνωση 30/4/2019

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018) - Ανακοίνωση 8/3/2019

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018) - Ανάρτηση 11/01/2019

Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 (ανάρτηση 14-12-2018)

Λοιπό επικουρικό προσωπικό τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων Ιουλίου - Αυγούστου 2018 (ανάρτηση 23-11-2018) 

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για λοιπό επικουρικό προσωπικό μη ιατρών Σεπτέμβριος 2018 - Ανακοίνωση για ενστάσεις (ανάρτηση 05-09-2018)

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 2813404460-34 (ΚΕΠΥΚΑ)

Οι θέσεις ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον σύνδεσμο Δικαιολογητικά για πρόσληψη Αγροτικών Ιατρών
EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ