7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Θέσεις εργασίας

 Βεβαίωση/έλεγχος συμμετοχής στη λίστα των υποψηφίων επικουρικών (μη ιατρών)

 Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πρωτοκολλημένων αιτήσεων

Δείτε στα αποτελέσματα τελικούς πίνακες προσληπτέων για 3 κλάδους 03-10-2016

Δείτε στα αποτελέσματα τελικούς αναμορφωμένους πίνακες ανεργίας/εμπειρίας απο ΑΣΕΠ για διάφορους κλάδους που εκκρεμούσαν 22-09-2016

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακα προσληπτέων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 02-09-2016

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες κατάταξης ανεργίας/εμπειρίας ΤΕ  Διοικητικού Λογιστικού από ΑΣΕΠ 29-08-2016

Δείτε στα αποτελέσματα τελικούς πίνακες εμπειρίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 26-08-2016

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (τελικοί) & ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 11-08-2016

Δείτε στα αποτελέσματα Πίνακες Προσληπτέων επικουρικού (Β Φάση) 03-08-2016

Δείτε στα αποτελέσματα Πίνακες Προσληπτέων επικουρικού (Α Φάση) 01-08-2016

Δείτε στα νέα ανακοινώσεις πίνακες ανεργίας/εμπειρίας απο ΑΣΕΠ για επικουρικό προσωπικό 27-07-2016

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (15-07-2016)

Δείτε στα αποτελέσματα τελικούς πίνακες εμπειρίας όπως θα σταλούν στο ΑΣΕΠ για κλάδους (ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου - ΤΕ Φυσιοθεραπείας - ΤΕ Ιατρικών Εργ. - ΤΕ Ραδιολογίας - ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού) (14/07/2016)

Δείτε στα αποτελέσματα τελικούς πίνακες εμπειρίας για διάφορους κλάδους όπως εστάλησαν στο ΑΣΕΠ (05/07/2016)

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας για ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου (24/6/2016)

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας για ΔΕ Βοηθούς Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων - ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών - ΥΕ Τραυματιοφορέων (13/6/2016)

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας για ΔΕ Κλιβανιστών, ΤΕ Λογοθεραπείας & ΤΕ Νοσηλευτικής (09/06/2016)

Δείτε στα αποτελέσματα πίνακες εμπειρίας για ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων & ΤΕ Εργοθεραπείας (30-31/5/2016)

Ανακοίνωση - Προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό 31/3/2016:

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Επικουρικού Προσωπικού 2016

Σημαντική Ανακοίνωση για TE Noσηλευτές & ΤΕ Φυσιοθεραπευτές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μη απόρριψη της αίτησης σας στην τρέχουσα προκήρυξη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή ανανέωσης της  Ε.Ν.Ε. & Π.Σ.Φ. αντίστοιχα (για όσους δεν την έχουν φέρει)

Εφαρμογή για προβολή πρωτοκολλημένων αιτήσεων επικουρικού προσωπικού:

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πρωτοκολλημένων αιτήσεων

Για την εγγραφή σας στη λίστα του (μη ιατρικού) επικουρικού προσωπικού, απαιτούνται τα εξής:

  • Νέα αίτηση υποψηφίων επικουρικού 2016 για την καταχώρηση σας στον κατάλογο του επικουρικού προσωπικού (Αιτήσεις εώς και Δευτέρα 11/4 για τρέχουσα προκήρυξη)
  • Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας σας στις αντίστοιχες θέσεις που ζητούνται
  • Να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (π.χ. φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοαντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία ενσήμων - δείτε τον σύνδεσμο παραπάνω για αναλυτικές λεπτομέρειες)
  • Να ελέγξετε αν όλα καταχωρηθήκαν σωστά, και είστε όντως εγεγγραμμένοι, κάνοντας κλικ εδώ

Ανακοίνωση - Προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό 31/3/2016:

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Επικουρικού Προσωπικού 2016

Σημαντική Ανακοίνωση για TE Noσηλευτές & ΤΕ Φυσιοθεραπευτές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μη απόρριψη της αίτησης σας στην τρέχουσα προκήρυξη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή ανανέωσης της  Ε.Ν.Ε. & Π.Σ.Φ. αντίστοιχα (για όσους δεν την έχουν φέρει)

Εφαρμογή για προβολή πρωτοκολλημένων αιτήσεων επικουρικού προσωπικού:

Σύνδεσμος για εφαρμογή προβολής πρωτοκολλημένων αιτήσεων

Πίνακες προσληπτέων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 03-10-2016

Πίνακες προσληπτέων ΔΕ Βοηθ. Ιατρ. Εργ. & ΤΕ Ιατρικών Εργ. 27-09-2016

Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες ανεργίας/εμπειρίας για ΔΕ Βοηθ. Ιατρ. Εργ. - ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων & ΤΕ Ιατρικών Εργ. 22-09-2016)

Πίνακες προσληπτέων επικουρικού προσωπικού (Γ Φάση - TE Διοικητικού Λογιστικού 02-09-2016)

Πίνακες κατάταξης ανεργίας/εμπειρίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού όπως εστάλησαν απο το ΑΣΕΠ (29-08-2016)

Τελικοί πίνακες εμπειρίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων μετά υπό υποβολή ενστάσεων όπως θα σταλούν στο ΑΣΕΠ (26-08-2016)

Πίνακες εμπειρίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (11-08-2016)

Τελικοί πίνακες εμπειρίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού μετά υπό υποβολή ενστάσεων & διόρθωση λαθών όπως θα σταλούν στο ΑΣΕΠ (11-08-2016)

Πίνακες προσληπτέων επικουρικού προσωπικού (B Φάση 03-08-2016)

Πίνακες προσληπτέων επικουρικού προσωπικού (Α Φάση 01-08-2016)

Πίνακες ανεργίας/εμπειρίας από ΑΣΕΠ για επικουρικό προσωπικό Β Φάση 27-07-2016

Πίνακας εμπειρίας για κατηγορία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (15-07-2016)

Πίνακες ανεργίας/εμπειρίας από ΑΣΕΠ για επικουρικό προσωπικό Α Φάση 15-07-2016

Τελικοί πίνακες εμπειρίας όπως θα σταλούν στο ΑΣΕΠ για κλάδους ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου - ΤΕ Φυσιοθεραπείας - ΤΕ Ιατρικών Εργ. - ΤΕ Ραδιολογίας - ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού (14-07-2016)

Πίνακας εμπειρίας για κλάδους ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου - ΤΕ Φυσιοθεραπείας - ΤΕ Ιατρικών Εργ. - ΤΕ Ραδιολογίας - ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού (05-07-2016)

Τελικοί πίνακες εμπειρίας για : 1) ΔΕ Βοηθ. Ιατρ. & Βιολ. Εργ. 2) ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου 3) ΔΕ Κλιβανιστών - Αποστειρωτών 4) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών 5) ΤΕ Λογοθεραπείας 6) ΤΕ Νοσηλευτικής 7) ΥΕ Τραυματιοφορέων

Τελικοί πίνακας εμπειρίας όπως εστάλησαν στο ΑΣΕΠ για τους παραπάνω 7 κλάδους

Πίνακας εμπειρίας για κατηγορία ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου (24-06-2016)

Τελικός πίνακας εμπειρίας για κατηγορία ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (μετά τις ενστάσεις όπως θα σταλεί στο ΑΣΕΠ)

Ανακοίνωση πίνακα εμπειρίας για κατηγορίες: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων - ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών - ΥΕ Τραυματιοφορέων (13/6/2016)

Πίνακας εμπειρίας ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων - ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών - ΥΕ Τραυματιοφορέων

Ανακοίνωση πίνακα εμπειρίας για κατηγορία ΔΕ Κλιβανιστών, ΤΕ Λογοθεραπείας & ΤΕ Νοσηλευτικής (09/06/2016)

Πίνακες Εμπειρίας Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ Κλιβανιστών, ΤΕ Λογοθεραπείας & ΤΕ Νοσηλευτικής

Ανακοίνωση πίνακα εμπειρίας για κατηγορία ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) 30.05.2016

Πίνακες Εμπειρίας Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Ανακοίνωση πίνακα εμπειρίας για κατηγορία ΤΕ Εργοθεραπείας 31.05.2016

Πίνακες Εμπειρίας Επικουρικού Προσωπικού ΤΕ Εργοθεραπείας

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 2813404434 (ΚΕΠΥΚΑ), 2813404413 (κα Καρκαλούσου Θεώνη)

Οι θέσεις ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον σύνδεσμο