7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»

Μαϊ 15 2019 1:15 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/492/16138/06-05-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (6Ο37465ΧΘΨ-ΩΛΨ) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την

Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση