7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»

Μαϊ 15 2019 1:18 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/493/17436/06-05-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (6ΠΛ9465ΧΘΨ-ΡΓΩ) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια

των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση