7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).»

Απρ 12 2019 1:04 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/479/14311/08-04-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (99ΧΠ465ΧΘΨ-4ΥΒ) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2

(IMI2 JU).»

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση