7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)»

Μαρ 15 2019 2:02 μμ

Τo Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/455/8287/08-03-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (67ΑΗ465ΧΘΨ-ΔΥΦ) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)»

παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση