7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF)»

Μαϊ 15 2019 1:14 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/491/17434/03-05-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (ΩΙΛΔ465ΧΘΨ-ΥΔ9) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση