7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)»

Απρ 16 2019 8:08 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/475/13047/01-04-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (9ΖΘΑΧΘΨ-Γ4Ω) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων (FRA)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση