7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)»

Μαρ 13 2019 1:44 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/452/7385/05-03-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (ΩΑΜΠ465ΧΘΨ-8Δ4) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση