7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»

Μαρ 13 2019 1:51 μμ

To με Αριθ: 37768/25-02-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)

με ΑΔΑ: (6ΗΗ2ΟΡΡΕ-Γ9Ο) και θέμα:

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση