7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)»

Σεπ 11 2017 9:43 πμ

Το υπ. Αριθ. 37387/31-07-2017 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

με ΑΔΑ: (6Β1Ι465Θ1Ω-Θ57) και θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  (Σ.ΕΠ.Ε.)»

Αρχείο: Αναλυτικά η Ανακοίνωση Πρόσκλησης