7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) . Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων»

Δεκ 7 2017 2:15 μμ

Τo υπ. Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/245/40738/28-11-2017 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (6ΕΨΔ465ΧΘΨ-ΙΔΑ) και θέμα:

«Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) .

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».

Αρχείο: Αναλυτικα η Προκύρηξη