7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Πρόσκληση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.»

Δεκ 7 2017 2:13 μμ

Τo υπ. Αριθ: Α1α/οικ.89754/04-12-2017 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ

με ΑΔΑ: (7ΚΖΕ465ΦΥΟ-86Ε) και θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.»

Αρχείο: Αναλυτικα η Προκύρηξη