Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

Ιουλ 22 2021 1:38 μμ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

Αρχείο: 272393187_Ω51Υ46ΜΤΛ6-Ε2Β-1.PDF

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ