ΝΕΟ!!! Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 30/11 έως 7/12 και ώρα 15.00)

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022 (Αιτήσεις από 22/11 έως 22/12/2021)

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Ιδιωτικού Τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022

Νοε 16 2021 10:45 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και στους ονομαστικούς καταλόγους των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022.

Σύμφωνα με την αριθμ.Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ1023/τ.Β΄/25-4-2013) με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω email στο kepyka@hc-crete.gr, με ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορές (Courier) κατά το οριζόμενο παρακάτω διάστημα, ταχυδρομικά στη Δ/νση:

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
3ο Χιλ. Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών
71500 Περιοχή Εσταυρωμένος
Ηράκλειο Κρήτης

Με την ένδειξη «για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22-11-2021 έως 22-12-2021.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 22-12-2021.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνονται δεκτές και αυτοπροσώπως ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 2813-404460 ή στο 2813404434 και τις ώρες από τις 10:00 έως τις 13:00.

Αιτήσεις σε μορφή Word

Αίτηση τύπου Α για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών σε μορφή Word

Αίτηση τύπου Β για ανανέωση στο μητρώο αποκλειστικώ σε μορφή Word

Αιτήσεις σε μορφή PDF

Αίτηση τύπου Α για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών σε μορφή PDF

Αίτηση τύπου Β για ανανέωση στο μητρώο αποκλειστικώ σε μορφή PDF

Λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο

Αρχείο: Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης στο μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ