Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων, Κατάταξης, Απορριπτέων και Επιλαχόντων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΤΟΜΥ

Σεπ 30 2022 4:15 μμ

Η Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης, Προσληπτέων, Απορριπτέων και Επιλαχόντων αφορούν τις αιτήσεις υποψηφίων (όλων) των κλάδων:

  • Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ   (Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας   &  Παιδιατρικής)
  • Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Για τους κλάδους : Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ έχουν αναρτηθεί Πίνακες Κατάταξης και Επιλαχόντων.

Για τους πίνακες : Ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας

 

Αρχείο: Αρχική προκήρυξη - πίνακας θέσεων

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ