ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Α’/ΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ.

Νοε 9 2020 12:36 μμ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή της με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/3-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  η οποία αφορά σε μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, αναστέλλεται η διενέργεια εκλογών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΩΣ 30/11/2020  Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ,  ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ.

Αρχείο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ