7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018)

Ιαν 11 2019 12:44 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με γκρίζο χρώμα και αναφέρεται κατά περίπτωση η απόφαση μη τοποθέτησης ή πρόσληψης

Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα αιτήσεων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου Κατηγορία ΥΕ - Ανακοίνωση 11-01-2019

Αποτελέσματα αιτήσεων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου Κατηγορία ΔΕ - Ανακοίνωση 11-01-2019

Αποτελέσματα αιτήσεων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου Κατηγορία ΤΕ - Ανακοίνωση 11-01-2019

Αποτελέσματα αιτήσεων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου Κατηγορία ΠΕ - Ανακοίνωση 11-01-2019

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση είχαν ως εξής

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ (ορθή επανάληψη 20/12/18)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ (ορθή επανάληψη 20/12/18)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ (ορθή επανάληψη 20/12/18)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ (ορθή επανάληψη 20/12/18)

Επιστροφή