Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020) - 2η ανακοίνωση

Ιουλ 23 2020 5:23 μμ

Προσοχή ! Τα αποτελέσματα αφορούν προσλήψεις περιόδου Μαϊου - Ιουνίου 2020 και ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ τις αιτήσεις 30/6 - 14/7/2020

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με γκρίζο χρώμα και αναφέρεται κατά περίπτωση η πρόσληψη ή απόρριψη και ο λόγος απόρριψης. Οι πίνακες είναι ταξινομημένοι ανά φορέα προτίμησης, κατηγορία (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ), κλάδο, σειρά προτίμησης και Σύνολο Μορίων κατά φθίνουσα ταξινόμηση. 

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε κάθε πίνακα με Ctrl+F και τον αριθμό πρωτοκόλλου σας ή Barcode. Δεν ανακοινώνονται ονόματα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής ανά κατηγορία:

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ 07-2020

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης (μετά την ορθή επανάληψη) βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση είχαν ως εξής:

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ (ορθή επανάληψη)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ (ορθή επανάληψη) 

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ (ορθή επανάληψη)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ (ορθή επανάληψη)

 

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ