Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (1η Ανακοίνωση για αιτήσεις Ιουλίου και 3η ανακοίνωση για αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020)

Tags: ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

Σεπ 20 2020 6:46 μμ

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με σιέλ χρώμα (για λόγους ευκολίας ανάγνωσης) και αναφέρεται κατά περίπτωση η πρόσληψη ή απόρριψη και ο λόγος απόρριψης. Οι πίνακες είναι ταξινομημένοι ανά φορέα προτίμησης, κατηγορία (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ), κλάδο, σειρά προτίμησης και Σύνολο Μορίων κατά φθίνουσα ταξινόμηση. 

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε κάθε πίνακα με Ctrl+F και τον αριθμό πρωτοκόλλου σας ή Barcode. Δεν ανακοινώνονται ονόματα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις 30/6 - 14/7 έχουν ως εξής ανά κατηγορία:

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ 07-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ 07-2020

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020 (3η ανακοίνωση) έχουν ως εξής ανά κατηγορία:

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ 03-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ 03-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ 03-2020

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ 03-2020

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ