ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΪΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Απρ 1 2024 1:52 μμ

Διάθεση αντιϊκών φαρμάκων έναντι της Covid-19 από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. σε πολίτες που έχουν συνταγή, χωρίς περαιτέρω έγκριση.

Στοιχεία επικοινωνίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων και ωράριο παραλαβής στο σχετικό συνημμένο:

Αρχείο: Φαρμακεία Νοσοκομείων

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ