7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Σητείας Λασιθίου Κρήτης

Ιουν 13 2018 4:07 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΤΟ.Μ.Υ.) ΣΗΤΕΙΑΣ –  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ξεκινά η λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας Σητείας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, Ξηροκαμάρες, εντός του κτιρίου του ΓΝ-ΚΥ Σητείας. 

Η Τ.ΟΜ.Υ. Σητείας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη  και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.

ργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 

28433-40230

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας:   tomysitias@hc-crete.gr  

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή