7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Έναρξη λειτουργίας της 4ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Ηρακλείου Κρήτης

Ιουν 13 2018 4:09 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 4ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΤΟ.Μ.Υ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ξεκινά η λειτουργία της 4ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται επί της οδού Υακίνθου 9. 

Η 4η Τ.ΟΜ.Υ. Ηρακλείου είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη  και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 

2810 - 373143

2810 - 319670 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: 4tomyher@hc-crete.gr

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή