Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2023

Οκτ 17 2022 6:50 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και στους ονομαστικούς καταλόγους των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.36622(ΦΕΚ3289/Β΄/28-6-2022 και Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στη τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ1023/τ.Β΄/25-4-2013) με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο γραφείο του ΚΕΠΥΚΑ στο ισόγειο του κτιρίου της Διοίκησης 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (Εσταυρωμένος) καθώς επίσης μέσω email στο kepyka@hc-crete.gr ή με ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορές κατά το οριζόμενο διάστημα, στη παρακάτω ταχυδρομική Δ/νση:

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
3ο χλμ. Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών
71500 Περιοχή Εσταυρωμένος
Ηράκλειο Κρήτης

Με την ένδειξη «Για εγγραφή στο μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-10-2022 έως 30-11-2022

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 30-11-2022.

Αίτηση για εγγραφή τύπου Α

Αίτηση για ανανέωση τύπου Β 

Αρχείο: Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης στο μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ