7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και Ονομαστικών Καταλόγων των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το 2019

Οκτ 24 2018 12:28 μμ

Σύμφωνα με την αριθμ.Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ1023/τ.Β΄/25-4-2013) με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, (ώρες προσέλευσης 8:00μ.μ. έως 14:00 μ.μ.) είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση: 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 3ο Χιλ. Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών 71500 Περιοχή Εσταυρωμένος Ηράκλειο Κρήτης με την ένδειξη «για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15-11-2018 έως 30-11-2018

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 30-11-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημμένο αρχείο.

Αρχείο: Η ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή