Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον B κύκλο αιτήσεων (Παράταση Αιτήσεων έως και Δευτέρα 26/9 ώρα 15:00)

Σεπ 15 2022 12:18 μμ

Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Β κύκλο αιτήσεων 

«Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων. 

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00.»

Η ιστοσελίδα για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες: εδώ

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».

«Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.»

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους, διευκρινίζεται ότι: Με την παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε ορισμένες μόνο θέσεις, όπου δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι υποψήφιοι. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις ανά ειδικότητα. Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Μάρτιο του 2022, ισχύει η αίτηση τους, αλλά με την παρούσα διαδικασία δεν παρέχεται η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να υπάρξει ανακατάταξη στους πίνακες του Μαρτίου. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις όπου παλιοί και νέοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτές. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις με καινούρια ημερομηνία, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συγκεκριμένη ισχύ με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο loipoepikouriko.moh.gov.gr, και έχει παρέλθει αυτή, π.χ. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΔΕ, πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης κ.α.

«Σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στις ειδικότητες της Επείγουσας Εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της Δημόσια Υγείας /Κοινοτικής νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022(Α΄21) όπως αυτός  ισχύει και ολοκληρώνουν τον χρόνο παράτασης τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί έως τις 30-09-22, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη ενεργοποίηση της  πλατφόρμας για την εκ νέου εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του  λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.»

Δείτε το σύνολο δομών και θέσεων για την 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Σύνολο δομών και επιλέξιμων θέσεων για τον Β κύκλο

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ