Ενημέρωση για έναρξη αιτήσεων λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού 2020

Φεβ 21 2020 11:20 μμ

H 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σας ενημερώνει ότι, εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980 με θέμα:

"Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα"

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 24 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου 2020 24:00.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης, διότι περιέχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της διαδικασίας. Οι οδηγίες και η κατάθεση αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Συνημμένη και η υπουργική απόφαση

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Αρχείο: Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 460 Β'

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ