7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Έρευνα αγοράς για την διερεύνηση ύπαρξης κτιρίων για την στέγαση Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ).

Απρ 27 2017 2:57 μμ

                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να υποστηρίξει το έργο που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την ίδρυση Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4461/17, προχωρά σε έρευνα αγοράς για την ανίχνευση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων (για την στέγαση των Το.Μ.Υ). Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην προκαταρκτική διερεύνηση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ 715/79 περί μίσθωσης κτιρίων.

Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι διαθέτουν -κατάλληλα προς αυτό το σκοπό- κτίρια όπως καταθέσουν σχετική πρόταση.

Προτάσεις γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως στην 7η ΥΠΕ Κρήτης (Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χλμ εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71500 ή με στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ) το αργότερο έως την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017.

Τα κτίρια θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις (τοποθεσία, εμβαδόν, διαρρύθμιση κ.λ.π) όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τονίζεται ότι η παρούσα έρευνα δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία, και οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν είναι δεσμευτικές για κανένα από τα δύο μέρη (ιδιοκτήτη και 7η ΥΠΕ Κρήτης).

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά.

Επιστροφή