Λοιπό επικουρικό προσωπικό αποτελέσματα αξιολόγησης βάσει των εγκριτικών 72629-72630-70704-74820

Οκτ 8 2018 4:05 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με γκρίζο χρώμα και αναφέρεται κατά περίπτωση η απόφαση μη τοποθέτησης ή πρόσληψης

Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΔΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΤΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΠΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση είχαν ως εξής

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ