Λοιπό επικουρικό προσωπικό αποτελέσματα αξιολόγησης βάσει των εγκριτικών 72629-72630-70704-74820

Οκτ 8 2018 4:05 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με γκρίζο χρώμα και αναφέρεται κατά περίπτωση η απόφαση μη τοποθέτησης ή πρόσληψης

Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΔΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΤΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κατηγορία ΠΕ βάσει των εγκρίσεων Αριθμ. πρωτ. 72629-72630-70704-74820

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση είχαν ως εξής

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ