Λοιπό πλην ιατρών επικουρικό προσωπικό - 4η ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων - Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό 04-07-2024

Ιουλ 4 2024 12:18 μμ

Όσε;ς αιτήσεις έχουν ελεγχθεί φαίνονται στο συνημμένο αρχείο μαζί με το αποτέλεσμα (πρόσληψη ή απόρριψη)

Οι προσλήψεις αφορούν την περίοδο των αιτήσεων του 2023 και αποκλειστικά την κατηγορία :

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

και τους φορείς :

  • ΠΑΓΝΗ
  • Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  - Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πληροφορίες στο τηλ. 2813404460 κα Αστρινάκη

Αρχείο: Πίνακας αποτελεσμάτων πρόσληψης - απόρριψης

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ