7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ.Ιεράπετρας).

Απρ 6 2017 1:55 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία.

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από 5-4-2017 έως και 24-4-2017.

Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση: Γεν. Νοσ/μείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα

Κρήτης Τ.Κ. 72 200.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού (Πετρούλα Κατσιδονιώτη) και στο τηλέφωνο 28423-40205 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή