Ορισμός Δομών Εποπτείας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για Διενέργεια Προληπτικών Εργαστηριακών Ελέγχων για Κορωνοϊό SARS-CoV-2 Εργαζομένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Φεβ 8 2021 8:10 πμ

Ανάρτηση Απόφασης ορισμού δομών υγείας, αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως δομών αναφοράς για τη διενέργεια δωρεάν υποχρεωτικών προληπτικών εργαστηριακών μοριακών ελέγχων (PCR) για κορωνοϊό SARS-CoV-2 εργαζομένων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 και το Παράρτημα 12 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.56435 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3958/Β/15-9-2020), ο υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19 αφορά εργαζομένους που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον (5) ημερών ή προσλαμβάνονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων από 29-8-2020. Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/Β/5-2-2021) ορίζονται μέτρα, τα οποία ισχύουν έως και την 15η Φεβρουαρίου 2021.   

Για τον τρόπο εξυπηρέτησής τους από τις δομές αναφοράς πατήστε εδώ.

Αναλυτικά η απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

Αρχείο: Απόφαση Ορισμού Δομών Υγείας

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ