Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού μη ιατρών Σεπτέμβριος 2018

Σεπ 5 2018 4:19 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοινώνονται σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα του λοιπού επικουρικού προσωπικού μη ιατρών για τις αιτήσεις Ιουλίου - Αυγούστου 2018

Σημείωση:

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν.

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες

Ορθή 1-7-2018 ΚΥΑ για λοιπό επικουρικό προσωπικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/04-07-2018 (Β’ 2607) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας τήρησης καταλόγου επικουρικού προσωπικού», όπως διορθώθηκε με τη αρ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.57727/24-7-2018 (Β’ 3088) «δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 21/9/2018).  Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης.

Αρχείο: Πρότυπο ένστασης στο ΑΣΕΠ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ