Πίνακες αποτελεσμάτων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού Α και Β κύκλου (1η Ανακοίνωση)

Μαϊ 24 2021 4:23 μμ

Σας ενημερώνουμε οτι οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι αιτήσεις ελέγχθησαν έχουν χρωματιστεί με σιέλ χρώμα (για λόγους ευκολίας ανάγνωσης) και αναφέρεται κατά περίπτωση η πρόσληψη ή απόρριψη και ο λόγος απόρριψης. Οι πίνακες είναι ταξινομημένοι ανά φορέα προτίμησης, κατηγορία (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ), κλάδο, σειρά προτίμησης και Σύνολο Μορίων κατά φθίνουσα ταξινόμηση. 

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε κάθε πίνακα με Ctrl+F και τον αριθμό πρωτοκόλλου σας ή Barcode. Δεν ανακοινώνονται ονόματα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Οι μέχρι σήμερα πίνακες αποτελεσμάτων για τον Α κύκλο αιτήσεων έτους 2021 (Αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021) έχουν ως εξής ανά κατηγορία:

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 2021 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 2021 

Το συγκεκριμένο αρχείο για την κατηγορία ΔΕ περιέχει αποτελέσματα των κάτωθι κλάδων - ειδικοτήτων :

- ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτών

- ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας

- ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών / Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 2021 

Το συγκεκριμένο αρχείο για την κατηγορία ΤΕ περιέχει αποτελέσματα των κάτωθι κλάδων - ειδικοτήτων :

- ΤΕ Νοσηλευτικής

- ΤΕ Μαιευτικής / Μαιών - Μαιευτών

- ΤΕ Επισκεπτριών/τών Υγείας

- ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 2021 

Το συγκεκριμένο αρχείο για την κατηγορία ΠΕ περιέχει αποτελέσματα των κάτωθι κλάδων - ειδικοτήτων :

- ΠΕ Νοσηλευτικής

Οι μέχρι σήμερα πίνακες αποτελεσμάτων για τον Β κύκλο αιτήσεων έτους 2021 (Αιτήσεις 26/4/2021 έως 07/05/2021) έχουν ως εξής συγκεντρωτικά:

1η Ανακοίνωση Πίνακες Αποτελεσμάτων Β κύκλος 2021

Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει αποτελέσματα των κάτωθι κλάδων - ειδικοτήτων :

- ΤΕ Νοσηλευτικής

- ΠΕ Νοσηλευτικής

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ